BoostMeUp logo
BoostMeUp illustration

Dobro došli na predakceleracijski program BoostMeUp

- nacionalnu platformu za razvoj i lansiranje crnogorskih startapova!

BoostMeUp je jedinstvena prilika za inovativne timove i novoosnovana preduzeća da ubrzaju svoju poslovnu viziju i postanu dio rastuće inovativne zajednice u Crnoj Gori. Program se odvija kroz nekoliko faza u kojima timovi stiču vještine, razvijaju svoju inovativnu ideju i pripremaju je za uspjeh na tržištu. Benefiti za učesnike su: podrška renomiranih eksperata iz svih potrebnih oblasti kroz šest modula, materijalna podrška za razvoj ideje u iznosu od po 7.000,00 EUR za šest najboljih timova, kao i pokrivanje troškova za učešće na međunarodnim konferencijama u cilju promocije svojih startapova za tri najbolja tima u finalu Programa u visini od 4.000,00 EUR po timu.

Program je u potpunosti usklađen sa strateškim i zakonodavnim okvirom za razvoj inovativne poslovne zajednice u Crnoj Gori, Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me) i pogađa više UN Ciljeva održivog razvoja (SDG).

Za više informacija o programu i načinu prijave preuzmite detaljan BoostMeUp vodič

Prijave su otvorene od

25.08. do 15.09.2023.